Bli en del
av vårt TEAM

Ring oss

090-12 22 66

För personer med funktionsnedsättning

Personlig assistans

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Behöver man hjälp med något av de grundläggande behoven kan man ha rätt till personlig assistans. LSS är en rättighetslag där personlig assistans ingår. Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.

För att få personlig assistans enligt LSS; lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, behöver man uppfylla vissa kriterier.

Man måste tillhöra en så kallad personkrets:

Personkrets 1 – Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 – Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 – Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Man behöver hjälp med sina grundläggande behov, vilket kan vara:

Personliga assistenters arbetsuppgifter är inte direkt specificerade i lag. I LSS nämns mål som att den som har personlig assistans ska ”kunna leva som andra” och ha ”full delaktighet i samhällslivet”. Därav grundas arbetsuppgifterna på de individuella behov och de förväntningar som kunden har på sin personliga assistans.

Information om assistansersättning

Assistansersättning för vuxna

Assistansersättning för barn

Har du ytterligare frågor, hör med Mikael Sundin.

Kontakta oss

Något du funderar över?

Om du redan är en befintlig kund har du tillgång till en personlig administratör. I övrigt är du välkommen att kontakta oss så bokar vi in en tid för ett personligt möte.
Mikael Sundin - Verksamhetsansvarig
Personal, personlig assistans i Umeå

    Vi hjälper dig att byta assistansanordnare - hela vägen!